Klub astronomů Liberecka Česká astronomická společnost Astroturistika v Jizerských horách SUNDISK - firemní akce Město Turnov
Aktuální informace a pozvánky

Hvězdárna je otevřena každou první neděli v měsíci od 14 do 16 hod. 

Aktuální mapka oblohy:

mapka oblohy


Vítejte na webu turnovské hvězdárny

Jsme velice rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s městem Turnov zastavit devastaci tohoto unikátního objektu a navrátit jej původnímu účelu a to popularizaci astronomie. Jakožto jediná „lidová“ hvězdárna v Libereckém kraji nabízíme pořady pro školy i veřejnost a poskytujeme zázemí pro turnovský astronomický kroužek. Budeme velice rádi, pokud si uděláte čas k návštěvě a nahlédnete s námi do tajemství vesmíru.

SUNDISK s.r.o. a Klub astronomů Liberecka, pobočka České astronomické společnosti

Velký dík patří městu Turnov, které investovalo finanční prostředky do nezbytné základní rekonstrukce a dále našim partnerům, společnostem Premedis s.r.o., Supra Praha s.r.o. a v neposlední řadě České astronomické společnosti za finanční a materiální podporu.